Vi fikk digitalisert en rekke 16 mm filmruller fra 1950-tallet. Kvaliteten på digitaliseringsarbeidet er meget god og prisen er hyggelig. Innholdet er av stor historisk verdi for oss – Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening, Oslo. Dette er Gull!